Tag ステーキ

ステーキのソース

ステーキのソース
フライパンの油を捨てる
白ワイン・醤油・レモン・バター